ΜΠΡΙΚΟ & ΜΠΛΟΚ

ΜΠΡΙΚΟ & ΜΠΛΟΚ

Μπλοκ γρασίδι & μπλοκ αλληλοσύνδεσης

22
33
66
11
77
55
44
99
88
222
333
444
555
111

Κλίση τούβλο

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8

Περιορίστε την πέτρα

11
3
10
2
9
1
8
7
6
5
4

Πλακόστρωτο

111
222
333
444

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

1
9
2
10
3
11
4
5
6
7
8